Pozor!

Ak máte záujem o návštevu Genetického laboratória, tak môžete využiť jedinečnú príležitosť a zopojiť sa do akcie DNA Day. Viac informácii v letáku a v záložke DNA Day.

V opačnom prípade Vám oznamujeme, že projekt Genetika na kolesach financovaný grantom KEGA 009UK-4/2016 je dočasne pozastavený. Ďakujeme všetkým školám, ktoré sa do projektu zapojili. Výsledky projektu sú zhrnuté tu. Veríme, že sa nám podarí nájsť financovanie, a aj naďalej budeme v tejto činnosti pokračovať.


Už teraz sa tešíme na stretnutie u Vás na škole.


Niekoľko slov na úvod

Genetika sa stáva neodmysliteľnou súčasťou života našej spoločnosti. Porozumenie základných princípov ako aj nových objavov v tejto oblasti nie je dôležité len pre vedcov a lekárov, ale aj pre iné zamestnania, akými sú napríklad právnici riešiaci paternitné spory alebo kriminalisti vyšetrujúci biologické stopy z miesta činu. Napriek tomu, že výskum v genetike napreduje veľmi rýchlo, stredoškolské osnovy sa za posledných 20 rokov takmer vôbec nezmenili. Stredoškolskí študenti tak nemajú prístup k najnovším poznatkom a svojimi vedomosťami zaostávajú za študentmi z iných európskych krajín. Keďže stále platí, že radšej raz vidieť, ako stokrát počuť, rozhodli sme sa zriadiť tzv. mobilné laboratórium, pomocou ktorého bude možné realizovať jednoduché genetické experimenty priamo na stredej škole. Veríme, že projekt si nájde svojich fanúšikov a tešíme sa na stretnutie.


e85e489e2afc45e5830288c305d8cf54jpg           

Doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD