DNA Day


Ak ste sa nestihli prihlásiť do súťaže Genetiky na kolesách, ponúkame Vám jedinečnú možnosť ako vyhrať návštevu Mobilného genetického laboratória na Vašej škole. Pri príležitosti 66. výročia objavu štruktúry DNA vyhlasujeme nové kolo súťaže o najlepšie genetické video, tentokrát na tému DNA. Najlepšie video/videá budú premietnuté 25.4. 2019 v rámci akcie DNA Day na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave (bližšie informácie o akcii získate na stránke http://dnaday.sk/) . Autori vybraných videí sa budú môcť na DNA Day zúčastniť, a tiež navštíviť laboratóriá Katedry genetiky na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, resp. kolektív Genetiky na kolesách ich navštívi priamo na ich strednej škole.


b024bb5d-5335-426d-bda3-654a99966cb3png

Podmienky súťaže:

Záujemcovia, ktorí sa chcú zapojiť do súťaže (školy, triedy, jednotlivci), musia vyplniť registračný formulár na stránke genetikanakolesach.sk (sekcia DNA day), ktorej súčasťou bude link na krátke video pripravené študentami na tému týkajúcu sa DNA. Videá spolu s prihláškou je možné posielať do 20. 4. 2019. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 21. 4. 2019 a autori vybraných videí budú pozvaní na DNA Day na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.

laboratory-154233_1280png