Letná škola genetiky

DNA Day

Baví Ťa genetika? Chceš si vyskúšať prácu vo veľkom laboratóriu? Prihlás sa na Letnú školu genetiky!

Kedy: 9.– 13. júl 2018

Kde: Katedra genetiky, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

Prihlasovanie: Letná škola je primárne určená pre študentov druhého a tretieho ročníka stredných škôl a gymnázií. Podmienkou pre prihlásenie sa do Letnej školy genetiky je zaslanie motivačného listu a vyplneného registračného formulára. Prihlášky posielajte do 13. apríla 2018 na adresu:

Doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.

Katedra genetiky

PRIF UK

Mlynská dolina

Ilkovičova 6

842 15 Bratislava 4

Organizačné pokyny:

Začiatkom mája budú uchádzači informovaní o výsledkoch výberového procesu a tiež o konečnej cene za letnú školu. Predbežná cena je 150 € a zahŕňa ubytovanie vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra-Mlyny (link), stravu a poistenie. Po celú dobu bude pre účastníkov zabezpečený odborný dozor. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Program letnej školy:

Cieľom letnej školy je oboznámiť študentov s klasickými a modernými metódami využívanými v genetickom výskume. Študenti si vyskúšajú tieto metódy: Kríženie mušiek Drosophila melanogaster a sledovanie genetických markerov v nasledujúcich generáciach. Izolácia a analýza vlastnej DNA. Amplifikácia DNA pomocou polymerázovej reťazovej reakcie. Sledovanie genotoxického účinku vybraných látok, fluorescenčná mikroskopia a iné.

Na programe je aj odborná exkurzia a návšteva vedeckých pracovísk Slovenskej akadémie vied.

Dokumenty na stiahnutie:


Ak ste sa v septembri nestihli prihlásiť do
súťaže Genetiky na kolesách, ponúkame Vám ďalšiu príležitosť. Pri príležitosti 65. výročia objavu štruktúry DNA vyhlasujeme nové kolo súťaže o najlepšie genetické video, tentokrát na tému DNA. Najlepšie video/videá budú premietnuté 27.4. 2018 v rámci akcie DNA Day na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave (bližšie informácie o akcii získate na stránke http://dnaday.sk/) . Autori vybraných videí sa budú môcť na DNA Day zúčastniť a tiež navštíviť laboratóriá Katedry genetiky na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, resp. kolektív Genetiky na kolesách ich navštívi priamo na ich strednej škole.

b024bb5d-5335-426d-bda3-654a99966cb3png

Podmienky súťaže:

Záujemcovia, ktorí sa chcú zapojiť do súťaže (školy, triedy, jednotlivci), musia vyplniť prihlášku na stránke genetikanakolesach. sk (sekcia projekt a registrácia), ktorej súčasťou bude link na krátke video pripravené študentami na tému týkajúcu sa DNA. Videá spolu s prihláškou je možné posielať do 6. 4. 2018. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 13. 4. 2018 a autori vybraných videí budú pozvaní na DNA Day na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.

 

laboratory-154233_1280png