Galéria


Ďalšie kolo registrácie je ukončené. Výherné videopozvánky pre školský rok 2019/2020 sú uvedené nižšie. Gratulujeme a čoskoro sa vidíme!  

Gymnázium Ľ. J. Šuleka, Komárno

Gymnázium sv. Košických mučeníkov, Košice

Gymnázium P. J. Šafárika, Rožňava


Výherné videá pre rok 2019/2020 z akcie DNA Day 2019 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Výhercom gratulujeme a čoskoro sa vidíme u Vás na škole! 

Gymnázium Ľ Štúra, Trenčín

Gymnázium, Turzovka 1

Gymnázium, Turzovka 2

Spojená škola, Tilgnerova, Bratislava

Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice

Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov


Veľmi nás potešil vysoký záujem o návštevu mobilného genetického laboratória. Príspevky škôl, kde sme projekt realizovali, sú uvedené nižšie.

Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín

Gymnázium, Turzovka

Základná Škola, Nám. Mladosti, Žilina

Gymnázium Alberta Einsteina, Bratislava

Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Košice

Súkromné bilingválne gymnázium BESST Trnava

Gymnázium Považská Bystrica

Spojená škola, Tilgnerova, Bratislava

Piaristická spojená škola F. Hanáka v Prievidzi

Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín

Cirkevná spojená škola - Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Humenné

Gymnázium Sv. Mikuláša, Prešov

Gymnázium P. J. Šafárika, Rožňava

Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín

 

Prvou z navštívených stredných škôl sa stalo Gymnázium Ľ. J. Šuleka v Komárne. Naše mobilné laboratórium sa stretlo s veľkým nadšením nielen zo strany študentov ale aj zo strany pedagogického zboru. Dôvodom mohla byť neobjasnená vražda pani profesorky (video), ktorú mobilné laboratórium prišlo pomôcť vyriešiť. Študenti si vyskúšali prácu molekulárneho kriminalistu a identifikovali páchateľa. V prestávke, medzi experimentami, sme sa rozprávali  o geneticky modifikovaných organizmoch a ich prospešnosti, prípadne o rizikách s nimi spojených. Na Gymnáziu Ľ. J . Šuleka sa nám veľmi páčilo a dúfame, že sa opäť niekedy uvidíme. Fotodokumentácia z workshopu a prednášky sa nachádza v priľahlej galérii.

Počas našej návštevy bola prítomná aj lokálna televízia, ktorá zhotovila túto reportáž.

 

V poradí druhou školou, s ktorou sme sa stretli, bola Spojená škola z Tilgnerovej. Keďže sa Spojená škola nachádza v Bratislave, pozvali sme ich k nám na Prírodovedeckú fakultu UK. Študenti naše pozvanie prijali a vyskúšali si prácu molekulárneho kriminalistu. V prestávke medzi experimentami, Prof. Tomáška rozprával o potrebe logického myslenia vo vede. To, že sa dá logické myslenie trénovať rôznymi hrami, si študenti vyskúšali priamo v laboratóriu. Konkrétne sa jednalo o hru Logik.