Galéria

Teší nás, že aj v druhom kole školy prejavily vysoký záujem o mobilné genetické laboratórium. Vybraným školám gratulujeme a tešíme sa na Vás. Výherné príspevky sú uvedené nižšie.

Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín

Gymnázium Alberta Einsteina, Bratislava

Gymnázium, Turzovka

Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Košice

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Humenné

Súkromné bilingválne gymnázium BESST Trnava

Základná Škola, Nám. Mladosti, Žilina

Chceli by sme sa poďakovať všetkým uchádzačom o prejavený záujem, ktorý nás svojím počtom úprimne prekvapil. Do prvého kola sa prihlásilo 28 škôl z celého Slovenska. Žiaľ nedokážeme navštíviť všetky školy. Vybrali sme 8 škôl, ktoré v priebehu tohto a budúceho roka navštívime našim mobilným laboratóriom. Úspešné príspevky sú uvedené nižšie.


Gymnázium Ľ. J. Šuleka, Komárno

Gymnázium Považská Bystrica

Spojená škola, Tilgnerova, Bratislava

Piaristická spojená škola F. Hanáka v Prievidzi

Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Cirkevná spojená škola - Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Humenné

Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín

Gymnázium Sv. Mikuláša, Prešov


Prvou z navštívených stredných škôl sa stalo Gymnázium Ľ. J. Šuleka v Komárne. Naše mobilné laboratórium sa stretlo s veľkým nadšením nielen zo strany študentov ale aj zo strany pedagogického zboru. Dôvodom mohla byť neobjasnená vražda pani profesorky (video), ktorú mobilné laboratórium prišlo pomôcť vyriešiť. Študenti si vyskúšali prácu molekulárneho kriminalistu a identifikovali páchateľa. V prestávke, medzi experimentami, sme sa rozprávali  o geneticky modifikovaných organizmoch a ich prospešnosti, prípadne o rizikách s nimi spojených. Na Gymnáziu Ľ. J . Šuleka sa nám veľmi páčilo a dúfame, že sa opäť niekedy uvidíme. Fotodokumentácia z workshopu a prednášky sa nachádza v priľahlej galérii.

Počas našej návštevy bola prítomná aj lokálna televízia, ktorá zhotovila túto reportáž.

 

V poradí druhou školou, s ktorou sme sa stretli, bola Spojená škola z Tilgnerovej. Keďže sa Spojená škola nachádza v Bratislave, pozvali sme ich k nám na Prírodovedeckú fakultu UK. Študenti naše pozvanie prijali a vyskúšali si prácu molekulárneho kriminalistu. V prestávke medzi experimentami, Prof. Tomáška rozprával o potrebe logického myslenia vo vede. To, že sa dá logické myslenie trénovať rôznymi hrami, si študenti vyskúšali priamo v laboratóriu. Konkrétne sa jednalo o hru Logik.