Letná škola genetiky

Baví Ťa genetika? Chceš si vyskúšať prácu vo veľkom laboratóriu? Prihlás sa na Letnú školu genetiky!

Kedy: 10.– 14. júl 2017

Kde: Katedra genetiky, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

Prihlasovanie: Letná škola je primárne určená pre študentov druhého a tretieho ročníka stredných škôl a gymnázií. Podmienkou pre prihlásenie sa do Letnej školy genetiky je zaslanie motivačného listu a vyplneného registračného formulára. Prihlášky posielajte do 21. apríla 2017 na adresu:


Doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.

Katedra genetiky

PRIF UK

Mlynská dolina

Ilkovičova 6

842 15 Bratislava 4


Organizačné pokyny:

Začiatkom mája budú uchádzači informovaní o výsledkoch výberového procesu a tiež
o konečnej cene za letnú školu. Predbežná cena je 150 € a zahŕňa ubytovanie vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra-Mlyny (link), stravu a poistenie. Po celú dobu bude pre účastníkov zabezpečený odborný dozor. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Program letnej školy:

Cieľom letnej školy je oboznámiť študentov s klasickými a modernými metódami využívanými v genetickom výskume. Študenti si vyskúšajú tieto metódy: Kríženie mušiek Drosophila melanogaster a sledovanie genetických markerov v nasledujúcich generáciach. Izolácia a analýza vlastnej DNA. Amplifikácia DNA pomocou polymerázovej reťazovej reakcie. Sledovanie genotoxického účinku vybraných látok. Fluorescenčná mikroskopia a iné.

Na programe je aj odborná exkurzia a návšteva vedeckých pracovísk Slovenskej akadémie vied.

 

laboratory-154233_1280png

Dokumenty na stiahnutie: