Projekt a registrácia

POZOR!

Registrácia do projektu Genetika na kolesách je pre školský rok 2017/18 uzavretá. Ak ste sa nestihli zaregistrovať, tak nezúfajte. Máte možnosť prihlásiť sa do Letnej školy genetiky, alebo sa zapojiť do súťaže s DNA Day (záložka Letná škola/DNA Day). Videá spolu s prihláškou do súťaže s DNA Day posielajte prostredníctvom registračného formulára do 6. 4. 2018.Prihlasovanie:

Záujemci o laboratórne cvičenia musia zaslať prihlášku, ktorej súčasťou bude krátke video pripravené študentami, v ktorom študenti priblížia zaujímavý problém z oblasti genetiky, alebo zdôvodnia, prečo by sme cvičenie mali realizovať práve u nich. Prvé kolo registrácie bolo úspešne ukončené a v súčasnosti prebiehajú návštevy výbraných stredných škôl mobilným laboratóriom.

Ciele projektu:
  1. Organizácia prednášok a experimentov priamo na stredných školách.
  2. Vybudovanie tzv. mobilného laboratórneho praktika.
  3. Organizácia workshopov pre stredoškolských učiteľov.  
  4. Organizácia letného workshopu pre stredoškolských študentov.
  5. Príprava učebných textov pre učiteľov biológie na stredných školách.
Študenti stredných škôl budú o najnovších poznatkoch v genetike informovaní prostredníctvom prednášok, ktoré budú realizované priamo na samotnej strednej škole. Prezentované témy budú pokrývať široké spektrum aktuálnych problémov riešených v tejto vednej oblasti (napr. klonovanie, geneticky modifikované organizmy, genetika v kriminalistike, epigenetika a pod.). Ku každej prednáške bude navrhnutý experiment, ktorý by bol ľahko uskutočniteľný v laboratóriách priamo na strednej škole (napr. izolácia DNA, restrikčná analýza DNA, PCR a jej využitie a pod.). Vrámci projektu bude zriadené tzv. mobilné laboratórium, ktoré bude zabezpečovať prístrojové a materiálne vybavenie experimentu. Výhoda realizácie experimentu priamo na strednej škole spočíva vo väčšom množstve oslovených študentov (cca 30 na jednu prednášku a praktické cvičenie).
Základné informácie o cvičeniach:
  • organizátori praktických cvičení a prednášok: Katedra genetiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (lektori, 1-2 vedeckí pracovníci + dvaja doktorandi)
  • jedno cvičenie trvá 2 vyučovacie hodiny, prednáška 1 vyučovaciu hodinu
  • počet študentov na praktickom cvičení maximálne 30 
  • technické zabezpečenie zabezpečíme sami, stačí nám poskytnúť miestnosť

Projekt je realizovaný s podporou kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR (KEGA). Číslo projektu: 009UK-4/2016.

10805856_966876273378247_1324192106876963830_njpg